Φέρτε τους ανθρώπους της επιχείρησης σας πιο κοντά. Σήμερα.

Το Aptter είναι μια πλατφόρμα για την εσωτερική συνεργασία των ανθρώπων της επιχείρησής σας. Οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα βελτιώνοντας την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τη διαχείριση της γνώσης.

Δωρεάν δοκιμή τώρα

Ας παίξουμε ένα πραγματικά ομαδικό παιχνίδι

Γνωρίζετε τι γνωρίζουν οι συνάδελφοι σας;

Η γνώση είναι κάτι που παράγεται καθημερινά στην επιχείρησή σας. Τις περισσότερες φορές παραμένει κτήμα των ανθρώπων γύρω σας και αποθηκεύεται δυστυχώς στο δικό τους μυαλό..

Η έλλειψη της γνώσης αυτής οδηγεί σε αδυναμία απαντήσεων σε καθημερινά ζητήματα αλλά και ακόμα χειρότερα, σε αδυναμία εξυπηρέτησης αναγκών των πελατών σας.

Το Aptter δίνει στους ανθρώπους της επιχείρησής σας πρόσβαση στην παραγόμενη γνώση και εξειδίκευση έτσι ώστε η κατάλληλη πληροφορία να είναι πάντα διαθέσιμη.

Δείτε περισσότερα

Γνωρίζετε τι κάνουν οι συνάδελφοι σας;

Η έλλειψη πληροφόρησης για το τι κάνουν οι συνάδελφοι σας, επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα σας. Ενημερώνεστε την σωστή στιγμή για τις ενέργειες των συνεργατών σας ώστε να προχωρήσετε και εσείς με την σειρά σας την δουλειά σας;

Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της αλληλεπίδρασης. Να συμβαίνει κάτι αφού κάτι άλλο συνέβη.

Αυτή ακριβώς είναι και η φιλοσοφία του Aptter. Να οδηγήσει στην καλύτερη αλληλεπίδρασή μεταξύ των εργαζομένων ώστε να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Δείτε περισσότερα

Υπάρχει πραγματική επικοινωνία;

Η επικοινωνία τείνει να γίνεται πραγματικά δύσκολη μέσα σε μια συζήτηση που περιέχει πάνω από 3-4 emails και πάνω από 2 άτομα. Το ίδιο συμβαίνει κατά κύριο λόγο κατά την ανάθεση λίγο πιο πολύπλοκων καθηκόντων αλλά και μετά από την υπερβολική συγκέντρωση πληροφορίας γύρω από κάποιο θέμα.

Το Aptter παρέχει τα εργαλεία που επιτρέπουν τον πραγματικό “συγχρονισμό” των μελών της ομάδας σας έτσι ώστε να μιλάνε όλοι την ίδια γλώσσα.

Δείτε περισσότερα

Πως οργανώνετε την πληροφορία;

Η πληροφορία δεν έχει πραγματική αξία αν δεν μπορεί να εντοπισθεί και να εκμεταλλευτεί εύκολα και γρήγορα. Το ίδιο συμβαίνει και όταν δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Το Aptter διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την εύρεση, κατηγοριοποίηση και διαχείριση της πληροφορίας, καθώς και δυνατότητες παραμετροποίησης για να φέρετε την χρήση της εφαρμογής στα μέτρα σας.

Δείτε περισσότερα

Είσαστε έτοιμοι να κάνετε τους ανθρώπους σας να νιώσουν σαν πραγματική ομάδα;

Δωρεάν δοκιμή τώρα